Днес беше направена първата копка на новото депо за битови отпадъци, което ще бъде изградено на територията на съществуващото сметище в с. Гръблевци. Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“, който се осъществява по ОП „Околна среда 2007-2013“, е на обща стойност 26 235 646,30 лв. без ДДС. Безвъзмездната финансова помощ от тази сума е в размер на 24 911 189,58 лв., от които 21 174 511,14 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а съфинансирането от националния бюджет е в размер на 3 736 678,44 лв. Собственият принос на община Габрово като бенефициент на проекта, и на партньора община Трявна е в размер на 1 324 456,72 лв.

Официален символичен старт на строителните дейности дадоха кмета на Габрово, Таня Христова, Н.Пр. Харри Салми, посланик на Република Финландия, Драгомир Николов, кмет на Трявна и Анатоли Петков, предсатвляващ обединението „Еко Гео Димас“ – изпълнител на строителството по проекта. Сред гостите на церемонията бяха депутати от 42-то Народно събрание, представители от МОСВ, кметове и експерти от над 30 общини, представители на фирми и граждани.

В изказването си Таня Христова припомни, че по проекта вече се работи от осем години, но днешната церемония свидетелства за успешното справяне на общината с европейските норми и закони. Оттук предстои по-голямата отговорност – промяна в манталитета ни към опазването на околната среда, както и промяна в отношението ни към разделното събиране на отпадъци.

По стара българска традиция, официалните гости вградиха по един „основен“ камък за успешното изграждане на депото. Таня Христова постави парче от калдъръма на  етнографски музей Етъра, за да представи находчивостта на габровци и силата на историята. Посланикът на Финландия Харри Салми вгради камък от традиционна финаландска сауна като символ на чистата мисъл и силата на човешката вяра. Драгомир Николов положи камък от Славейковото школо в Трявна като знак за стремежа към знание и развитие. Анатоли Ангелов постави камък от Корпуса за едро трошене-3 (КЕТ-3) в рудник „Елаците“ с пожеланието депото в регион Габрово да е оценено, коректно използвано и изградено с мисълта за новото поколение.