На 25 април се състоя поредното заседание на Надзорната комисия, сформирана с цел осъществяване на мониторинг по време на изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”. На заседанието присъстваха членовете на комисията, сред които представители на институциите, кметовете на общините Габрово и Трявна, екипът за реализиране на проекта и представители на фирмите, отговарящи за строителството и строителния надзор.

По време на срещата основен акцен бе поставен върху напредъка на строително-монтажните работи по изграждане на новото депо, които се извършват от ДЗЗД „Еко Гео Димас”. Ръководителят на проекта инж. Милена Гатева представи данните, по основните дейности, от които сатва ясно, че към момента е осигурено временно електрозахранване на обекта, във финална фаза е и прокарването на водопровод. Самото строителство е на етап, във който е почти изградена подпорната стена на сепариращата площадка, стартирани са изкопните работи за административната сграда и частично са трасирани експлоатационните и контролни пътища на обекта, проведени са и лабораторни изследвания с натискови плочи за издръжливостта на съответните трасета, от които се очакват резултати. На място на обекта се извършва изискваният технически надзор от фирма „Рутекс” ООД. Очакванията са в предстоящия силен строителен сезон мащабно да бъдат разгърнати и работите по другите етапи от строителството.

„Липсата на регламентирано депо се отразява и на жителите на общините Габрово и Трявна, така че ние сме заинтересовани системата за управление на отпадъците да започне да функционира възможно най-скоро, спазвайки или дори ако е възможно изпреварвайки посочените срокове”, заяви кметът на община Габрово г-жа Таня Христова.

За останалите дейности по проекта инж. Гатева съобщи, че е проведен първият одит и се очаква доклад, а по обществената поръчка за публичност с дата 25 април е сключен договор с обединението „Габровци за Габрово”, в което се включват три габровски фирми. До дни ще бъде обявена и обществената поръчка за машини и оборудване.

В дискусионната част на заседанието бе обсъден проблемът с присъствието на външни лица на обекта, което следва да бъде ограничено до минимум с оглед на това, че настоящото сметище вече е строителен обект и присъствието на хора, които не са част от екипа е недопустимо. Сред възможните проблеми през летния сезон са запалванията на отпадъците, част от които са предизвикани от отделения метан и високите температури на въздуха, а други са породени от човешка намеса, отчитайки отново нерегламентираното присъствие на хора на депото, заяви комисар Георги Русинов, началник ОУПБЗН – гр.Габрово. Представителите на „Еко Гео Димас” конкретизираха, че имат на разположение достатъчен запас от земни маси, с които да локализират и потушат евентуален пожар, както и че подготвят програма от мерки, с които да  ограничат външното присъствие на обекта.

Следващото редовно заседание на Надзорната комисия ще бъде след три месеца.