Община Габрово уведомява своите данъкоплатци, че продължава кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2013 г.

До 30.04.2013 г. всяко физическо и юридическо лице може да плати своите задължения в пълен размер, като се възползва от 5 % отстъпка.

Касите на Дирекция „Местни данъци и такси” работят всеки делничен ден от 8.15 - 16.30 без прекъсване и от 17.00-18.00 часа с удължено работно време.

За всички физически лица напомняме, че могат да платят своите задължения за данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозното средство в кметствата и кметските наместничества по населени места на Община Габрово