Европейското Сдружение за Проучване на Качеството (ESQR) ще връчи своите ESQR Награди за Постижения в Качеството в рамките на ежегодната си програма. Наградите ще бъдат връчени на 7 юли 2013 г. в Лондон, на компании и организации, избрани от различни сфери от Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия.

Церемонията ще се проведе в луксозния Coprthorn Tara Hotel London Kensington. Според програмата за Постижения в Качеството ESQR възнаграждава всеотдайността, обвързаността и усилията за подкрепяне и подобряване на постиженията в качеството на управление както на големи компании/организации, така също и на средни и малки предприятия и организации.

Удоволствие е да Ви информираме, че училище „Райчо Каролев” е избрано от Европейското Сдружение за Проучване на Качеството да получи гореспоменатата награда. Най-учтиво каним Вас и представител(и) на училище „Райчо Каролев” да присъствате на церемонията и да получите ESQR Награда за Постижения в Качеството.”, се казва в поканата до училището за участие в церемонията.

На 30 септември 2012 г. училището получи своята Международна Златна Звезда за Качество за удовлетворяване на клиентите, лидерство иновации и престиж, заложени в QC 100 TQM Модел от Дирекция за бизнес инициативи в Женева, Швейцария.

Програмата на ESQR за Награди за постижения в качеството е създадена за да възнаграждава всеотдайността, обвързаността и усилията за подкрепяне и подобряване на постиженията в качеството на управление както на големи компании/организации, така също и на средни и малки предприятия и организации. Тази програма се управлява от Европейско Сдружение за Проучване на Качеството (ESQR) със седалище в Лозана, Швейцария.

Компаниите и организациите победители се избират от ESQR на базата на проучване, изследване, мнение на клиенти, проучване на пазара. Гласувалите могат да бъдат клиенти, потребители, доставчици, предишни носители на наградата на ESQR или просто симпатизанти.

Селекцията е резултат от проучване на източници за информация, публикации, рекламни кампании, благотворителни проекти, търговски панаири, изложби.

Поздравления за директора и екипа на СОУ „Райчо Каролев” – Габрово.

Всеотдайността, иновативните практики и грижата за високо ниво на образованост на учениците са доказателство за стремежа на училището да има постижения в качеството на образованието и качеството на управление на образователната организация.