Конференция представя резултатите от проекта

Заключителна конференция по повод приключване изпълнението на проект „Дребномащабни  мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово” ще се състои днес, 22 февруари 2013 г., от 13:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Инфраструктурният проект стартира на 3 юни 2011 г., а срокът за изпълнение беше 24 месеца. В резултат на дейностите е изградена подпорна стена, продължение на съществуващата, при моста в района на Дом на хумора и сатирата и завършваща до рампата за влизане в река Янтра, в района на ул. „Аврам Гачев”. Ремонтирана е укрепващата подпорна стена на реката в района на блок „Простор”.

Извършено е усилване и укрепване на основите на съществуващата подпорна стена в кв. „Любово” , в района на ул. „Ропотамо”.

Разработката се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Общата стойност е 784 116, 18 лева, от които 39 362, 55 лева – съфинансиране от община Габрово.

Предстоящата конференция ще информира за приноса към устойчивото развитие на региона в резултат на изпълнените мерки, които са основа за предприемане на по-мащабни действия за предотвратяване на бедствия в сътрудничество и с други институции, имащи отношение към тази тема.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.