Община Габрово подаде проект, целящ преодоляване на местни трудности, както и за осигуряване на трудова заетост на лица с ниска степен на образование и квалификация. Наименованието на проекта е „Повишаване на стандарта на живот в Община Габрово чрез осигуряване на заетост” по Регионални програми за заетост и обучение.

Целевите групи са:

  • Трайно безработни лица с ниска степен на образование или без квалификация;
  • Продължително безработни лица.

 

Чрез реализиране на настоящата програма ще се постигнат следните резултати:

  • Осигуряване на заетост на трайно безработни хора, които срещат трудности в реализацията на пазара на труда в общината, поради ниска степен на образование и/или квалификация.
  • Подобряване на трудовите навици и умения чрез предоставяне на възможност за получаване на трудово възнаграждение.
  • Подобряване на градската инфраструктура в гр. Габрово и населените места на територията на Общината.

 

Основни дейности по програмата:

- Поддържане и освежаване на Гробищните паркове и алеи;

- Почистване на алеи, паркове, тревни площи в селата;

- Косене на трева и зелени пътни ивици и изнасяне на тревни отпадъци;

- Резитба на корони на дървета и храсти;

- Събиране и изнасяне на клони при резитба на дървета и храсти;

- Окопаване и садене на цветя;

- Метене и почистване на тротоари и  пътни банкети;

- Почистване на площи от отпадъци;

- Косене и тесане на трева.

Обектите, които ще бъдат поддържани, са Централният и квартални гробищни паркове, 20 габровски квартала и повече от 20 села на територията на община Габрово.