Нела Рачевиц ще е новият заместник-кмет на Община Габрово. Тя ще отговаря за координиране на работата на общинската администрация по всички европейски проекти, като и в сферата културата, образованието, спорта, здравеопазването и обществените поръчки. 

Нела Рачевиц е родена през 1962 г. Тя е завършила Висшия лесотехнически институт със специалност „Горско стопанство” и специализация „Опазване и възпроизводство на природната среда”, и е специализирала „Европейска административна практика” във СУ „Климент Охридски”.

Почти десет години е работила като експерт Опазване на околната среда в Община Габрово. От 1999 година е директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”.

Полина Тихова ще е новият секретар на Община Габрово. Тя е родена през 1977 г. Завършила е Икономическия университет – Варна със специалност „Икономика на индустрията”.

Работила е като вътрешен одитор към Териториална Дирекция на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол – Плевен.

До сега Полина Тихова заемаше длъжността главен вътрешен одитор в Звено „Вътрешен одит” в общинската администрация. Тя ще заеме длъжността секретар на Община Габрово, която беше овакантена през месец февруари.

Нела Рачевиц и Полина Тихова ще встъпят в длъжност от първи октомври.

Воден режим в няколко габровски села
3 Септември 2012
Изложба с творбите от Международния пленер по живопис Боженци 2012
3 Септември 2012