Поради драстичното засушаване и намален дебит на водоизточниците, се въвежда режим на водоподаване в следните населени места:

 - село Райновци;

 - село Михайловци;

 - село Божковци;

 - висока зона на село Враниловци /в посока към село Божковци/.

В изброените населени места няма да има вода в петък, 31.08.2012 г. от 18 часа до събота, 01.09.2012 г. до 8 часа сутринта. В посоченият период освободените водни количества ще се насочват за водоснабдяване на селата Новаковци и Враниловци /ниска зона/.

От ВиК Габрово си запазват правото да променят и отменят режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.

Нов православен храм в Зелено дърво
29 август 2012
Временна организация на движението по ул. „Опълченска”
31 август 2012