На 22 юни, петък, от 20 часа в габровската художествена галерия „Орловска 10“ се открива изложбата „8 лесни стъпки“. Експозицията представя резултатите от осем уъркшопа с ученици от Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Изложбата е част от фестивала „Локация Център“ и ще бъде открита от д-р Добрин Атанасов с презентация на проекта „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Като съпътстваща изява е предвидена акция за художествено овладяване на пространството пред галерия „Орловска 10“, в която ще участват ученици от художествената гимназия в Трявна и преподаватели от Софийски университет. Акцията е част от уъркшоп за запознаване с принципите на функциониране на художествения контекст.

Реализациите, представени в изложбата, са осъществени в периода октомври 2011 – юни 2012 и са ориентирани към лендарта и различните инсталационни форми; светлинното и кинетичното изкуство; фотографията и фотомонтажа; видео арта; дигиталната интеракция и пърформанса. Засегнати са също принципите на функциониране на художествения контекст. Заниманията са ръководени от изявени артисти в съответните области, преподаватели в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Националната художествена академия. Водещи на отделните уъркшопи са Добрин Атанасов, Любен Кулелиев, Лиляна Дворянова, Рене Беекман, Албена Баева, Орлин Дворянов.

Изложбата включва фото и видео документация от работния процес и финалните резултати от мероприятията. Представените осем уъркшопа изграждат един цялостен цикъл от обучения, свързани със запознаване с актуални за ХХ и XXI век форми на художествен изказ. Намерението на организаторите е тези дейности да продължат с разширен обхват и през следващата учебна година. Освен в тревненската художествена гимназия са запланувани уъркшопи в художествената гимназия в Троян, както и дейности по подготовка на преподаватели и формиране на публики.

Проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ – част от който е изявата – инициира изграждане на образователна платформа в полето на неформалното образование, за запознаване с основните процеси, тенденции и форми в модерното и съвременното изкуство. Главната му цел е да подпомогне художественото образование в България, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и практически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят. Идеята е чрез поредица от кампанийни мероприятия (уъркшопи, презентации и изложби) да се създаде възможност за паралелна на институционалното образование подготовка, която да го допълва и разширява.

Проектът се организира от Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС“ с подкрепата на фондация „Америка за България“. Партньори в различните етапи са: сдружение „Изкуство в действие“, Национален дарителски фонд „13 века България“, Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ и Национална гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“.