Националната асоциация на младите фермери в България и тази на колегите им от Унгария – „Агрия”, ежегодно организират срещи с цел обмяна на добри практики по отношение на общата селскостопанска политика на Европа, част от които са посещения на ферми на домакините.

През изминалата седмица в България пристигна поредната група фермери от страни-членки на Европейския съюз. Посещението им започна от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, където се срещнаха със заместник-министри в съответните ресори, след което продължиха по набелязаната цел на визитата – регион Габрово.

В тридневния си престой младите фермери обсъдиха различни новости относно финансираните с европейски средства програми – предмет на тяхната дейност. От споделеното стана ясно, че българските млади производители на селскостопанска продукция получават сравнително нисък процент на субсидии: по 25 000 евро на два транша, като през първата година 50% минимум, а след третата година на договорните отношения имат право да заявят второто окончателно плащане, т.е. вторите 50%. За сравнение – унгарските фермери получават субсидия от 40 000 евро, като имат право да заявят още на първото плащане 90% от цялата субсидия. Държавите, които първи са се присъединили към Европейския съюз, имат заделени още по-големи средства по мерките на съответните програми за развитие на селските райони.

Част от визитата на гостите от Германия и Унгария бе посещение във фермата на Светлана Иванова от село Копчелиите. Светлана е член на младежката фермерска асоциация и се занимава с отглеждане на червени калифорнийски червеи, предназначени за биоторове и риболовна стръв.

Европейските фермери отидоха и до село Стоманеците, за да видят дейността на своята колежка Ирена Христова, която е заместник-председател на Националната асоциация на младите фермери в България и от няколко години развива птицепроизводство.

Видяното по програмата за развитие на селските райони – мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери” и по мярка 123 „Добавяне на стойности към земеделски и горски продукти”, очарова нейните колеги и пробуди поредица от въпроси. По втората мярка тази година младата жена е доразширила дейността на птицефермата, като е отворила малка птицекланица, съобразена с европейските изисквания – с автоматични линии, изработени в Италия. С това и с отварянето на магазини в областта за прясно охладено месо младият фермер Ирена Христова е затворила цялостно кръга: производител-краен потребител. Доказателство за успешното й развитие е работата й по консултантски услуги, свързани с програмите за развитие на селските райони по мерки 112, 121 и 123.

Отстранени са щетите от наводненията на 24 май
28 май 2012
Заместник-министър Николай Нанков представя проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, в сътрудничество с Областен информационен център - Габрово
29 май 2012