Наближава крайният срок – 30 април - за плащане на пълния размер на данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък върху превозно средство с 5 % отстъпка.

Касите на Дирекция „Местни данъци и такси” работят всеки работен ден от 8.30 до 16.30 и от 17.00 до 18.00 часа.

Разни карнавални
20 април 2012
Ул.”Младост” и Слончето – сред най-замърсените в Габрово
20 април 2012