Във връзка с отбелязване на Световния ден за борба с дрогата – 26 юни, Общинският съвет по наркотични вещества обявява

Конкурс „Аз имам идея”

С този конкурс се обръщаме към младежите на Габрово и техните родители да представят своя идея за превантивна кампания по отношение на употребата на наркотици, която считат за отговаряща на интересите и потребностите им.

Очакваме Вашите идеи за това как може да се ограничи употребата на наркотици, как информацията за рисковете от нездравословния начин на живот да достигне до повече млади хора и да бъде приета от тях.

Разчитаме на нестандартно Ви мислене, на фантазията и креативността Ви.

Условия за участие:

-    Участниците в конкурса ще бъдат разделени в две категории: ученици и младежи до 19 години и участници над 19 години;

-    Идеята да е разписана на максимум 2 /два/ печатни листа;

-     Да бъде описан и необходимият финансов ресурс за реализирането й;

-     Идеята за превантивна кампания да води до ангажирането на възможно най-голям брой млади хора за популяризиране на здравословния начин на живот;

-     Идеята за превантивна кампания да е реализуема на територията на община Габрово;

-     Краен срок за участие – 10 юни 2012 г.

Своите идеи може да предавате на адрес :

Габрово, зала „Възраждане” /входът откъм ул. „Съзаклятие”/, Общински съвет по наркотични вещества; както и по електронна поща – osnv@gabrovo.bg

Не забравяйте да напишете трите си имена, възраст и телефон за обратна връзка!

Трите най-добри и възможни за реализиране идеи от всяка една категория ще бъдат наградени и осъществени с подкрепата на Община Габрово.

За допълнителна информация – тел. 066/809 818

Карнавално училище в ОУ "Неофит Рилски"
17 април 2012
Фотоконкурс по проект "Живей в реалността"
17 април 2012