Община Габрово организира обществено обсъждане на „Специализирана схема към действащ подробен устройствен план на гр. Габрово за изграждане на подземна разпределителна оптична кабелна мрежа”. Форумът ще се проведе 20 април 2012г. от 14 часа в сградата на Общината Габрово, залата на третия етаж.

Сред участниците, за които е важно представянето и обсъждането, са кабелните оператори, експлоатационните дружества, и други собственици на подземни мрежи и съоръжения.

Схема 1

Схема 2

Национален маратон на четенето на Боженци
12 април 2012
Благословен Великден !
14 април 2012