40-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

на тема

СЪВРЕМЕННИ ЦЕЛИ ПРЕД  ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА

В СРЕДНИТЕ И ВИСШИ УЧИЛИЩА

(100 години рентгеноструктурен анализ)

Габрово, 5 – 8 април 2012 г.

От 05.04 до 08.04.12 г., в гр.Габрово ще се проведе 40-та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика. Нейни организатори са Съюза на физиците в България, Министерство на образованието, младежта и науката, а съорганизатори са  Технически университет – Габрово, Община Габрово и РИО - Габрово.

Темата на конференцията през 2012 година е „Съвременни цели пред образованието по физика в средните и висши училища“. Пленарните и секционни доклади ще бъдат посветени основно на проблеми от следните направления:

- Съвременни цели на обучението по „Човекът и природата“ и „Физика и астрономия“ в средните училища;

- Съвременни цели на обучението  по  физика в университетите;

- Рентгеноструктурен анализ – история и приложения;

На 40-та Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика ще се отбележи и една кръгла годишнина – 100 години рентгеноструктурен анализ. По този повод лекция ще изнесе проф. дфн Иванка Йорданова посветена на откриването на дифракцията на рентгеновите лъчи.

Откриването на конференцията ще се състои в зала „Възраждане“ гр. Габрово от 15:00 часа на 05.04.2012г.

По време на конференцията ще бъдат връчени и ежегодните награди за учители на Международната фондация “Св. Св. Кирил и Методий”.

На 06.04.12г. от 17:30 часа в зала „Възраждане“ ще се изнесат и две публични лекции за Нобеловите награди по физика и химия за 2011 год.

В рамките на 40-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика ще се проведе специализирана младежка научна сесия на тема „Структура на материята“.

П Р О Г Р А М А

 5 април /четвъртък/ 

09.00 – 19.00    РЕГИСТРАЦИЯ - Зала „Възраждане” /намира се в центъра на града, до

                                                              сградата на Община Габрово/

11.00 – 11.30    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - Община Габрово /Заседателна зала/

15.00 – 16.00    ОТКРИВАНЕ – Зала „Възраждане”

                           Водещ:  проф. дфн Иван Лалов

16.00 – 16.30    ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ на Международната фондация

                          „Св. Св. Кирил и Методий”

ЗАСЕДАНИЕ 1.  Място: Зала „Възраждане”

                               Водещ: проф. дфн Никола Балабанов

16.30 – 18.00 ч.ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

18.00 – ОТКРИВАНЕ НА ПОСТЕРНАТА СЕСИЯ

             Място: „Зала Възраждане”

             Водещ  проф. дфн Никола Балабанов

6 април /петък/

ЗАСЕДАНИЕ 2.  Място:  Хотел “Балкан” /голяма зала/

                               Водещ:  доц. Цвятко Попов

09.00 – 11.00 ч. ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ЗАСЕДАНИЕ 3. Място:  хотел “Балкан”, /малка зала/

                              Водещ: доц. Евгения Вълчева

11:30 – 13:00 ч. СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ /висше образование/   

ЗАСЕДАНИЕ 4.  Място: хотел “Балкан”, /малка зала/                                                                              

                              Водещ: доц. Вера Хаджимитова

14.00 – 15.15 ч.СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ /висше образование/   

ПАРАЛЕЛНО:

ЗАСЕДАНИЕ 5. Място:  хотел “Балкан”,  /голяма зала/

                              Водещ: доц. Любомир Лазов

11.30 – 13.00 ч. СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ /средно образование/   

09.00 – 15.30    МЛАДЕЖКА СЕСИЯ

              Място: ТУ – Университетска библиотека

                              Водещ:  Пенка Лазарова

14.00 – 15.00    СРЕЩА на ръководителите на катедри “Физика” от Техническите университети

              Място: ТУ – Заседателна зала Ректорат

              Водещ: проф. дфн Иван Узунов

15.00 – 16.00   ПОСТЕРНА СЕСИЯ

                           Място: Зала „Възраждане”

16.00 – 17.20   ФИЗИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ

                          Място:  Хотел “Балкан”,  /голяма зала/

                          Водещ: доц. Мая Гайдарова

17.30 – 19.00   ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

                         Място: Зала „Възраждане”

                         Водещ: акад. Ал. Петров

7 април /събота/

ЗАСЕДАНИЕ 6.  Място:  Хотел “Балкан” /голяма зала/

                               Водещ:  доц. Теменужка Йовчева

09.00 – 11.30 ч. ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ЗАСЕДАНИЕ 7.  Място: Хотел “Балкан” /малка зала/

                              Водещ: доц. Жана Райкова

11.30 – 12.00 ч. СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ /средно образование/   

12.00 – 13.20   ФИЗИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ

                         Място:  Хотел “Балкан” /голяма зала/

                         Водещ:  доц. Мая Гайдарова

8 април /неделя/

ЗАСЕДАНИЕ 8.  Място: Хотел “Балкан”, /голяма зала/

                               Водещ: д-р  Нели Димитрова

09.00 – 11.00 ч.СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ /средно образование/

11.00 – 12.00   ДИСКУСИЯ „Профилираното обучение по физика в 11 и 12 клас”

                       Място: Хотел “Балкан” /голяма зала/

                       Водещ: Валентина Иванова

12.00    ЗАКРИВАНЕ

             Място: Хотел “Балкан” /голяма зала/

             Водещ:  проф. Иван Лалов