„Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево” е името на проекта, чието публично обсъждане се състоя вчера в град Трявна. Проектът се разработва в рамките на  Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

На обсъждането присъстваха представители на трите общини, консултанти за разработване на проектното предложение, граждани, журналисти, представители на културни институти и неправителствени организации.

Предмет на обсъждане беше общото икономическо състояние на трите общини и състоянието на страната като цяло, участието ни в национални и международни туристически борси, позиционирането на туристическия продукт и неговото маркетиране. Бяха представени характеристиките на туристите, които посещават страната ни - брой нощувки, разходи, информираност за предлаганите продукти. Специално внимание беше отделено на регионалните туристически ресурси, заедно с техните силни и слаби страни, както и концепцията за регионален туристически продукт на туристически район „Габрово – Трявна – Севлиево”.

 

Временно ограничение на движението
6 март 2012
Обновеният интензивен сектор към кардиологията е вече факт
8 март 2012