Във връзка с отбелязването на „Седмицата на гората“ – първата пълна седмица на месец април 2012г., Дирекцията на Природен парк „Българка“ обявява конкурс на тема: „Приказките на гората“. Конкурсът ще се проведе в следните направления:

Литература /жанрове: есе, приказка, стихотворение/ - обем – до 2000 думи, заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с нея. Текстовете трябва да са написани на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила.

Изобразително изкуство /рисунка, комикс, постер/ - размер на рисунките А3 –А4; техника по избор: акварел, пастел, темперни бои, маслени бои и др.

Мултимедийни презентации /презентации на Power Point/ - изработка на компютърни презентации по зададената тема, включващи снимки, звук и текст. Обем до 20 слайда.

ДПП” Българка” обявява и специална категория за детско творчество: „Детски парк сред природата в моите мечти”– Вашето виждане за детски екопарк, изразено чрез макет, описание, рисунка или чертеж.

Общи условия за участие в конкурсите:

-          Участниците в конкурса се класират в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-8 клас; 9-12 клас.

-          Съдържанието на творбата трябва да съответства на темата на конкурса.

-          Към всяка творба трябва да има приложена информация за автора – трите имена, град, училище, клас, име на класния ръководител, телефон и e-mail за връзка.

Творбите трябва да бъдат предадени не по-късно от 23 март 2012 година в:

-          Офиса на ДПП „Българка“ – гр. Габрово, ул. „Минзухар“№1/сградата на ДГС – Габрово/ или на e-mail dppbulgarka@abv.bg

-          Община Трявна – Кольо Дабков – младши експерт „Култура и образование“

-          Общинско туристическо бюро – в сградата на Община Габрово – Диана Божкова

Творбите ще бъдат разгледани и оценени, като трите най-добри във всяка категория и възрастова група ще бъдат наградени.