По малко от месец след монтирането им, няколко от лампите в градинката срещу бившия Дом на книгата вече са унищожени. През нощта на събота срещу неделя неизвестни вандали са разбили пет от около двадесетте осветителни тела. Градинката се обновява по проект "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”.

 

Правени са неуспешни опити телата да бъдат извадени от фундаментите, след което са разбити самите крушки. Част от декоративните метални орнаменти също са увредени.

 

 

 

Това не е първата вандалска щета, причинена на обекти, включени в проекта. Само преди дни бяха откраднати 4 от елхичките на новата детска площадка до блок „Щастие”. Неколкократно бяха възстановявани цветните насаждения до другата нова детска площадка – пред спортна зала „Орловец”. Преди по-малко от два месеца беше разбита и една от рекламните табели на проекта. Щетите от посегателствата ще бъдат възстановени.

 

 

Съобщение до неправителствените организации в сферата на услугата „Приемна грижа”
19 декември 2011
Готово е предложението за размера на такса битови отпадъци за 2012 год.
21 декември 2011