Днес, 2 декември 2011 г., се състоя работна среща на Обществения съвет по култура към Община Габрово, на която присъства и кметът на Общината – госпожа Таня Христова. Обект на дискусията бе Програма „Култура” – постигнато до момента и предстоящо.

Програмата съществува от една година. За това време Общината финансира 7 проекта по няколко основни приоритета: Изкуството в ръцете на младите; Събития, свързани с различни видове изкуства; Проекти, естетизиращи градската среда; Издателска дейност. Изпълнените проекти и степента на реализация на годишната работна програма ще бъдат представени на специално организирана за целта пресконференция, след окончателното приключване на финансовото им отчитане.

На днешното заседание на Обществения съвет по култура бе направен анализ на база на реализираните до сега проекти и бяха набелязани посоките, в които ще се търсят промени с цел оптимизация и доусъвършенстване на правилника на Програма „Култура”. Обсъдени бяха и възможните приоритети за 2012 година.

Следващото заседание на комисията е насрочено за 16-ти декември.

До тази дата всички нейни членове могат да изпращат предложенията си за промени, насоки и препоръки, свързани с Програма „Култура”. Направените предложения ще бъдат обобщени и представени за обсъждане на предстоящото заседание.

Община Габрово с награда за успешно реализиран проект по ОПАК
1 декември 2011
Декември на „Орловска 10” - програма
5 декември 2011