Върху едно от съоръженията на ремонтираната детската площадка в центъра на Габрово вече има посегателства. Откраднати са голяма част от болтовете на катерушката. Обектът още не е въведен в експлоатация, а вече има липсващи части от комплексното съоръжение.

Ремонтът на площадката е част от дейностите по проект "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

 

Любов и благополучие за новия карнавален сезон
8 ноември 2011
Нов вид карти за пътуване на възрастни граждани през зимния сезон
10 ноември 2011