Общински съвет Габрово уведомява кандидатите за съдебни заседатели и лицата по чл. 68а, ал. 2 от Закон за съдебната власт, че е публикуван списък на допуснатите до участие, както и документите по чл. 68, ал.5 от ЗСВ и график за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово.

За повече информация кликнете ТУК!

Използвано изображение: интернет

„Шофирам начисто“ вече е част от обучението по първа долекарска помощ на кандидат-шофьорите
23 февруари 2024
Определени са нови по-ниски продажни цени на дървата за огрев от общински и държавни гори за 2024 г.
23 февруари 2024