В репортаж на телевизия bTV бяха изречени серия неверни твърдения за чешмата и соларните пейки, разположени в парковете „Колелото“ и „Младост“ в Габрово:

  1. В репортажа умишлено се представят изграждането на чешмата само чрез нейната доставка и цената на готовото изделие.

Истината е:

Договорът за доставка и монтаж на чешмата, включва гаранционно обслужване, както и необходимите строително-монтажни работи:

- СМР за водопровод – изкопи с механизация и ръчно прехвърляне, доставка и полагане на фракция, поставяне на тръби, засипване, обратен насип с трамбоване и всички необходими довършителни дейности;

- СМР за канал – изкоп, полагане на фракция, полагане на тръби, засипване, изпитване и включване към ревизионна шахта;

- Доставка и монтаж на чешма - присъединяване на чешма към водопровод и канализация; кофраж и изработване на бетонов постамент.

 

  1. В репортажа се посочва завишена стойност на проекта от „малко над 44 000 лева без ДДС“.

Истината е:

Действителната крайна стойност, на която е изпълнен проекта, е 36 715.28 лв. без ДСС.

 

            3. В репортажа се прави внушение, че СМР дейностите за монтажа на чешмата вече са били вече платени по друг проект.

Истината е:

Показаните в репортажа чертежи, сочени като доказателства за своеобразно двойно финансиране, са част от Работния проект за благоустрояване на парк „Колелото“. От обявената обществена поръчка по проекта за благоустрояване на парк „Колелото“ е видно, че в КСС /количествено-стойностна сметка/ няма позиции за изпълнение на ВиК за захранване на павилион - https://op.gabrovo.bg/263-  (Документация – Образци – КСС Колелото – Част ВиК). Същото се потвърждава и в актуваните към проекта дейности.

 

  1. В репортажа техническите параметри на двете соларни пейките са представени неточно.

Истината е:

Техническите параметри на пейките включат: Соларен фотоволтаичен панел; Батерия за съхранение на енергия; Контролер; 2 бр. USB порта за кабелно зареждане на мобилни устройства; 2 бр. слота за безконтактно зареждане на мобилни устройства; Вградено LED осветление; Седяща част, изработена от естествено дърво и метална конструкция; Повдигната част, изработена от естествено дърво и метална конструкция; Информационно табло.

Соларните пейки Senstate Solar Bench SMART са специално проектирани автономни пейки за градска среда. В пейките се използват IoT (internet of things – интернет на нещата) технологии. За пейките е разработен специализиран електронен модул за контрол на зареждането и разреждането на акумулатора, като включва и функция за извличане на максимална възможна мощност от соларния панел, известна като MPPT (maximum power point tracking). В допълнение, системата следи общата осветеност на мястото и включва фоновото осветление с настъпването на вечерта.

 

Община Габрово заявява, че всички дейности по проекта са изпълнени качествено и законосъобразно.

Община Габрово изпрати сигнал към Районна прокуратура - Габрово за извършване на проверка по случая.

 

 

 

ТУ Габрово - инкубатор за иновативни предприятия
22 януари 2024
"Здравей, здраве" - Габрово на 27 и 28 януари в зала "Възраждане"
23 януари 2024