„Настояваме средства за културните институти и формации с местно финансиране да бъдат планирани в държавния бюджет за 2024 г., а финансираните от държавата да получат увеличение с процента на повишение на минималната работна заплата“, заяви заместник-кметът на Габрово Мария Йозова по време кръгла маса на тема „Устойчиво финансиране на българската култура“, проведена в Народното събрание.

Форумът беше организиран от Комисията по култура и медии в 49-то Народно събрание на Република България, Министерството на културата, Националното сдружение на общините в Република България и Обсерваторията по икономика на културата.

Той съвпадна с публикуването за обществено обсъждане на проектозакона за държавния бюджет за 2024 г., изготвен от Министерството на финансите. В документа делът на публичните средства за култура са сведени до 0,5% от БВП.

Според Мария Йозова, която е и заместник-председател на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ, са необходими механизми с ясни критерии за разпределение и промяна на стандарта за делегираните от държавата дейности в сферата на културата, в това число и за разпределение и увеличение на субсидиите на читалищата. Тя подчерта необходимостта от ресурс за откупки за обогатяване на фондовете на музеите и галериите.

Мария Йозова акцентира, че все по-ограничените финансови средства за развитието на културните институти на фона на общите икономически процеси, са сериозно изпитание за местната власт.

Снимка: НСОРБ 

 

Ден на четенето и в Габрово
15 ноември 2023
31 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА ГРИЖА“ - ГАБРОВО
16 ноември 2023