Служителите на отдел "Озеленяване" към ОП "Благоустрояване" продължават дейностите по почистване на речните корита и деретата на територията на община Габрово.

През настоящата седмица отдел "Озеленяване" привършва премахването на растителност от речното корито на река Янтра в участъка от моста при бившия завод "Капитан дядо Никола" до моста при бившия хотел "Бузлуджа".

 

Продължава почистването на речното корито на Янтра от служители на "Озеленяване"  от моста при музея  "Дом на хумора и сатирата" в посока бившия Техникум по текстил.

 

Отдел "Озеленяване" приключи дейностите по почистване на речното корито на Синкевица от моста при паметника на Чардафон до Лъвов мост, както и участъка от коритото на река Янтра от Баев мост до моста при НТС.

 

Мария Шандуркова получи Априловска награда за цялостно творчество
1 ноември 2023
Награди от вендинг системата – месец ноември
2 ноември 2023