Служителите на отдел "Озеленяване" към  ОП "Благоустрояване" продължават да извършват премахване на растителност от коритото на река Янтра, нейните притоци и дерета на територията на община Габрово.

През летния сезон от общинското предприятие почистиха 12 критични участъка от реките Янтра, Синкевица, Паничарка и дерета. 

Пешеходен мост към пазара в кв. Шивара

 

През последните седмици отдел "Озеленяване" приключи дейностите по почистване на коритото на река Синкевица от Драматичен театър "Рачо Стоянов" до паметника на Чардафон и отбеляза сериозен напредък в почистването на поречието на р. Янтра от бившия завод "Капитан Дядо Никола" до бившия хотел "Бузлуджа" като дейностите в този участък ще продължат и през следващите дни.

участък от река Синкевица (преди)

участък от р. Синкевица (по време на почистването)

р. Янтра при бивш завод "Капитан Дядо Никола" (преди)

р. Янтра при бивш завод "Капитан Дядо Никола" (преди)

р. Янтра при бивш завод "Капитан Дядо Никола" (след)

р. Янтра при бивш завод "Капитан Дядо Никола" (след)

р. Янтра при бивш завод "Капитан Дядо Никола" (след)

 

През настоящата седмица екипите на "Озеленяване" почистват и растителността в участъка от р. Янтра от Баев мост до сградата на НТС.

 

 

 

Празникът на духовната музика - истински празник на духовно единение
12 октомври 2023
16 октомври - Ден на траур в Габрово
13 октомври 2023