Във връзка с планирани ежегодни дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на община Габрово съобщаваме, че от 11 до 14.09.2023 г. ще се извърши следното:

  •  пета дезакаризация - обработка срещу кърлежи на озеленени площи - места за масов отдих и разходки (паркове и градини) ≈ 80 дка.

Карантинен период – 24 часа.

  •  втора обработка (дератизация) на канални шахти - 144бр.
  •  втора обработка (дератизация) на брегова ивица по поречието на р.Янтра и р.Синкевица ≈ 3 700 м.

Дейностите ще се извършват от фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД.

 

 

 

 

Приоритетно се почистват критичните участъци на р. Янтра и нейните притоци на територията на общината
11 Септември 2023
„Неразумно не е смело“ – събитие за безопасността на пътя на 16 и 17 септември в Габрово
12 Септември 2023