Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Кампанията ще се проведе в периода от 04 септември 2023 г. до 11 септември 2023 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Габрово, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

•           Габрово – 04 септември 2023 г. (понеделник), в Ритуалната зала на общ. Габрово, от 13.00 до 15.00 часа (регистрация: 12.30 - 13.00 ч.);

Експертите на ГД ЕФК ще дават детайлни разяснения за възможностите, които мярката от Националния план за възстановяване и устойчивост предоставя на микро, малките, средните и големите предприятия. Тя е с бюджет 180 млн. лв. Средствата могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които компаниите да допринесат за ограничаване на щетите върху околната среда. Целта е да бъде ускорен преходът към кръгова икономика на компаниите от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.

Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://rb.gy/4sh7s). Проектните предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 03 октомври 2023 г.

Повече можете да прочетете на: https://tinyurl.com/mtauw8r9.

 

Сребърен медал за 11-годишния състезател на шахматен клуб "Орловец" Йоан Велчев от открит турнир в Перник
28 август 2023
XVIII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ от 1—3 септември 2023 г.
30 август 2023