Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и проекта за бюджет за 2023 г. на Община Габрово се проведе на 23 август в Ритуалната зала на общинската администрация.

В началото на обсъждането кметът Таня Христова благодари на жителите на Габрово, на Общински съвет Габрово и на общинската администрация за подкрепата при съвместната работа в последните две години, които от финансова гледна точка бяха истинско предизвикателство. Тя припомни, че в началото на годината Община Габрово предложи, а Общински съвет Габрово подкрепи Разчет за приходи и разходи на Община Габрово за 2023 г., с очакването, че в разумен срок ще бъде приет държавен бюджет за 2023 г.

Директорът на дирекция „Финансово - счетоводна“ Татяна Керемедчиева представи отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г., а началникът на отдел „Финанси и бюджет“ Деян Андреев представи проекта на бюджет за 2023 г., който възлиза на малко над 81 милиона лева. Акцентите в него, включващи конкретни проекти, обекти и инициативи, разясни кметът на общината Таня Христова.

Преди обсъждането, материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и проекта на бюджета на Община Габрово за 2023 г. бяха на разположение в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант бяха публикувани в сайта на Община Габрово.

С презентациите на отчета на бюджет 2022 и проекта на бюджет 2023 можете да се запознаете тук

 

Двадесет изящни захарни творби ще украсят габровската художествена галерия „Христо Цокев“ на 25 август
23 август 2023
Министърът на иновациите и растежа се запозна с потенциала на местната иновационна екосистема
25 август 2023