Министърът на иновациите и растежа беше на работно посещение в Габрово по покана на кмета Таня Христова. В рамките на визитата министър Стойчева и нейния екип проведоха среща с кмета на Община Габрово, Ректора на ТУ – Габрово, Председателя на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ и директора на Дома на хумора и сатирата, акцент, в която бяха възможностите за развитие на иновациите в местната екосистема.

„Основен приоритет в работата ни е развитието на устойчива икономика, базирана на иновации, чрез активна работа с бизнеса. Габрово е сред малкото общини в България, която изпълнява собствена Стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 като част от Плана си за интегрирано развитие.“ – подчерта кметът Таня Христова пред министъра и допълни, че визията на Община Габрово е да се развива като интелигентна, зелена и иновативна община, което съвпада с Европейската политика за зелена и дигитална трансформация. „Сред стратегическите интегрирани териториални инвестиции на Община Габрово е развитието на индустриалните зони, с фокус върху Северна индустриална зона, както и зона за иновативни компании в района на Технически университет. През 2022 г. Общината разработи инвестиционна концепция по инициативата European City Facility, за създаване на въглеродно неутрална индустриална зона, в която бяха обследвани над 30 компании за изграждане на фотоволтаични инсталации. Основен фактор за успеха в работата с бизнеса е полученото доверие, в резултат на задълбоченото проучване и познаване на нуждите на фирмите. Целта е да се подпомогне развитието на индустрията чрез изграждане на съвременна транспортно – логистична инфраструктура, дигитализация, ВЕИ и иновации. Последните сe случват със съдействието на Технологичния парк към Технически университет – Габрово, който е първия извънстоличен научно-технологичен парк в България, разполагащ с най-съвременно оборудване за предоставяне на услуги на бизнеса за развитие на иновациите.“ – подчерта още кметът на Габрово, поставяйки в тази посока и редица въпроси.

Дискусията беше продължена в Технологичния парк на Габрово  с представители на бизнеса от Габрово, пред които министъра на иновациите заяви, че амбицията на министерството е да изгради нов имидж на България като добро място за предприемачи, за създаване на иновации и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност. „Една от основните цели на МИР е да подкрепи създаването на иновационни екосистеми, които са част от стратегията на Европа за повишаване на конкурентоспособността. Ние разглеждаме България като част от европейската екосистема, от европейската мрежа за създаване на иновации и нашата цел е да увеличим разпознаваемостта на екосистеми като Габрово например, които ще помогнат на нашата страна да изведе на преден план тази тема и фокус в развитието на икономиката, но и в развитието на обществото като цяло.“  – допълни още министър Стойчева.

По данни, които изнесе министърът на иновациите и растежа, в област Габрово 30 фирми получават близо общо 8 млн. лв. по процедурата „Технологична модернизация“ от НПВУ. Със средствата предприятията ще могат да обновят и модернизират техническия си парк с ново оборудване, техника, машини, софтуер и др. По мярката „ИКТ решения и киберсигурност“ 24 фирми от областта получават общо близо половин милион лева. С тях ще могат да се покриват разходи и за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

 

Община Габрово представи отчет на местния бюджет за 2022 и проект на бюджет за 2023
24 август 2023
Ден на траур в Габрово
28 август 2023