Община Габрово, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект организират дискусионен форум под надслова „Кметовете говорят“, с централна тема „Иновации за устойчива енергия“. Събитието ще се проведе на 10–11 юли 2023 г. в Ритуалната зала на Община Габрово и се осъществява с любезното съдействие на Областен информационен център – Габрово и с медийното партньорство на 3e-news.

За осъществяването на прехода на Европа към неутралност по отношение на климата, общините имат водеща роля за реализирането на политиките за устойчива енергия и климат на местно равнище. Въпреки това, в своята оценка на окончателните национални планове в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), ЕК отчита, че това все още се случва само на теория, но не и на практика.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз, всяка държава членка е длъжна да изготви актуализирани проекти на своите ИНПЕК (представянето на предварителната версия е със срок 30 юни 2023 г., а за окончателните планове – 30 юни 2024 г.), както и да определи система за мониторинг и контрол, която ще докладва за тях до 2030 г.

По тази причина Интегрираният план в областта на енергията и климата ще заеме централно място по време на дискусионния форум „Кметовете говорят“, който предвижда участието на представители на ЕП, както и на съответните институции и професионални асоциации и експерти от други обществени сектори за своевременна реакция и улесняване на процеса на обществените консултации, свързани с неговата актуализация.

Какъв потенциал има този план за внедряване на иновативни устойчиви решения и каква е ролята на местните власти за тяхната реализация, ще са сред въпросите, които ще се обсъдят в отделни панелни дискусионни сесии, като първият ден на събитието ще обърне внимание и на научените уроци от енергийната криза и възможностите за оптимизация на множеството свързани процеси.

Добрите примери и необходимите знания и умения за енергийна ефективност в контекста на Европейската година на уменията ще са на фокус през втория ден на срещата, като представителите на местната власт ще имат възможност да споделят конкретни успешни практики и предизвикателства, с които се сблъскват, работейки към по-добро управление на енергията и на наличните местни ресурси.

Програма за Дискусионен форум „Кметовете говорят“, с централна тема „Иновации за устойчива енергия“, 10–11 юли 2023 г., Ритуалната зала, Община Габрово

Събитието може да проследите през следния линк: https://us02web.zoom.us/j/82376647488

 

 

УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ – ЗЕЛЕНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА ЛЯТОТО 21, 22 и 23 юли /местност Узана/ Габрово
10 юли 2023
Обучение за културни оператори в рамките на проект „ФестивалНО в квартала“
10 юли 2023