Община Габрово кандидатства пред Министерството на младежта и спорта (ММС) за изграждане на физкултурен салон към ОУ „Неофит Рилски“.

Разработката предвижда в задната част от имота на училището да бъде построена нова сграда с разгъната застроена площ от 646 квадратни метра. Тя ще има два корпуса – спортна зала и битова част.

За обекта са заложени две съблекални, санитарни помещения, баня, стая за преподавател и склад за инвентар.

Включени са мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, алуминиева дограма, енергоспестяващо осветление, както и необходимите вътрешни и външни инсталации. В случай че проектът бъде одобрен, салонът ще разполага с игрища за баскетбол и волейбол и съответното спортно оборудване.

Училище „Неофит Рилски“ е основано през 1927 г., а в момента там се обучават 475 ученици в 19 паралелки. То е единственото основно учебно заведение в Габрово, което няма физкултурен салон. За часовете по физическо възпитание се използва помещение, което е създадено като зала за културни прояви. Целта е учебният процес да бъде ефективен и базата да отговаря на съвременните изисквания.

Исканата финансова помощ от ММС е в размер на 1 349 105 лв. чрез подпомагането по Наредба № 4 за изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Оценката на заявленията е на конкурентен принцип.

Музеят на хумора и сатирата Ви очаква на 1 април за своя рожден ден
23 март 2023
Образователна инициатива "Готови за успех"
24 март 2023