Габровското депо за твърди битови отпадъци ще работи с удължено работно време – до 21 часа всеки делничен ден до края на месец октомври.
Работното време е променено за удобство на гражданите, извършващи домашни ремонти и сезонни почиствания, от които се генерират по-голям обем отпадъци през летния сезон. Така те ще бъдат улеснени и ще могат до по-късните часове на деня да организират извозването до депото на отпадъците.

С тази промяна, ограниченото работното време на депото не може да бъде оправдание за изхвърляне на нерегламентирани за това места.

Според наредбата за управление на отпадъците на територията на община Габрово е забранено изхвърлянето на производствени, строителни отпадъци и земни маси, освен на определените за тази цел депа. Нарушителите се наказват с глоба до 1000 лева - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - с имуществени санкции в размер до 10000 лева, и с възстановяване на нанесените вреди, когато са налице такива.

Отворена сцена за фолклор на Боженци
25 август 2011
Изложба с творбите от Международния пленер по живопис Боженци 2011
1 Септември 2011