Габровската художествена галерия представи творбите на малките художници - децата. Те са създадени в съботните детски ателиета през последните две години. Откриването на Детската годишна изложба се състоя на 16 декември 2022 г. в „Малка зала” на Художествена галерия „Христо Цокев”. В нея участват над 25 деца с 130 рисунки, подбрани от над 200 творби. Възрастовата граница на малките художници започва от 4-годишни до 14-годишни.

Рисунките от експозицията са изпълнени с различни материали: пастел, темперни бои, акварел, цветни моливи. Подбрани са по различна тематика: пейзаж, натюрморт, портрет, сезони, жанрови композиции.

От шест години Художествена галерия „Христо Цокев” провежда съботни детски ателиета по изобразително изкуство. Заниманията с децата се водят от музейния педагог на галерията. В някои от часовете влизат уредниците на ХГ „Христо Цокев”, които представят различни техники и стилове в изящните и приложните изкуства, дават естетически насоки на малките художници.

Екипът на габровската галерия връчи грамоти за участие на всички деца и насърчи техния творчески потенциал.

На събитието бяха представени рисунки на хора с увреждания от Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”. Техните творби са създадени по време на посещението им в галерията тази година.

Временно ограничение по ул. „Михаил Петров“
20 декември 2022
Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
21 декември 2022