Две ключови инициативи, свързани с Европейския стълб на социалните права, бяха в дневния ред на заседанието на SEDEC от 12 декември - едната относно препоръката на Съвета за адекватен минимален доход и другата относно предложението за Европейска стратегия за грижи. Членовете приеха и набор от препоръки за създаване на благоприятна среда за социалната икономика.

Председателят Комисията и кмет на Габрово, Таня Христова, направи преглед на последните дейности на SEDEC, особено в областта на младежката политика в контекста на Европейската година на младежта, кулминация на която бе подписването на Хартата за младежта и демокрацията по време на пленарната сесия на Комитета на регионите /КР/ в началото на декември. Тя представи проекта за работна програма на комисията SEDEC за 2023 г., който идентифицира две ключови области на работа, свързани с: 1) Европейската година на уменията 2023 г., и за която КР вече представи своите препоръки в резолюция и 2) Партньорства за регионални иновации и насърчаване на териториални мисии в областта на научните изследвания и иновациите. Госпожа Христова сподели своя опит от 7-ия иновационен лагер в Габрово, който се проведе през октомври.

 

Рождественски концерт на Хор на габровските момчета
14 декември 2022
Регионален исторически музей – Габрово получи ценно дарение
14 декември 2022