От Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ в Габрово информират, че  във връзка с отпуснати от министерството на образованието и науката средства за ремонт на покрива на училището, е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП и е избран изпълнител.

След изтичане на законовия срок за обжалване, предстои подписване на договор с фирмата изпълнител и начало на ремонтни дейности. Прогнозният срок за тяхното изпълнение е 05.12.2022г. Басейнът в училището няма да може да функционира до тази дата, тай като в периода на ремонта се налага спиране на газоподаването към него, поради необходимост от реконструкция на съществуващи тръбни връзки за отопление на водата в басейна и отоплителната инсталация, и присъединяване на новоизградени технически съоръжения.

Посочената дата за изпълнение дейностите е прогнозна, тъй като зависи от метеорологичните условия и при неблагоприятни такива срокът на изпълнение може да бъде удължен.

Басейнът може да бъде отворен за посещения след приключване на строителните работи и привеждането на техническите съоръжения в състояние, съответстващо на изискванията за безопасна експлоатация.

      

 

Община Габрово ще е домакин на среща за прилагането на водородни решения в различни сфери
9 ноември 2022
На 28 ноември 2022 г. изтича срокът за регистрация на водовземни съоръжения
10 ноември 2022