Във връзка с настъпващия отоплителен сезон, Община Габрово напомня, че изхвърлянето на отпадъците от битовото отопление е задължително да става в определените за целта места, а именно в металните съдове за пепел.

Съдовете са разположени на контейнерите площадки в Габрово още в края на октомври. Пепелта от тях ще бъде извозвана по график от ОП „Благоустрояване“. След приключване на обществена поръчка за доставка на съдове за битови отпадъци, която се провежда в момента, освен вече разположените 700 броя метални кофи, в рамките на града ще бъдат разположени и новите съдове за пепел.

От Община Габрово призовават гражданите да не изхвърлят пепел и жар в пластмасовите и подземните контейнери, тъй като това води до запалвания, причиняващи сериозни щети на съдовете и невъзможност те да бъдат използвани в бъдеще.

Само през изминалия отоплителен сезон, 14 от пластмасовите съдове за смет, на обща стойност над 4000 лв., са унищожени при запалвания.

Телефони за връзка с ОП „Благоустрояване“ тел. 066/ 801 435 и имейл: office@bkcgb.com

 

Концерт на Габровски камерен оркестър
7 ноември 2022
ОТ ДНЕС ВЛИЗА В СИЛА ВЪВЕДЕНАТА ЗОНА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
7 ноември 2022