Община Габрово информира, че от 07.11.2022 г. се въвежда Зона за платено паркиране на ул. „Кирил и Методий“ заедно с прилежащия паркинг - от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“.

С решение на Общински съвет - Габрово, №211 от 30.09.2021 г., бяха разширени зоните за платено паркиране с един район - Район 9. В неговия обхват попада улица „Кирил и Методий“ и прилежащия й паркинг. Във връзка с приключване на ремонтните дейности по улицата, предстои въвеждането на платено паркиране по нея.

От днес до 7 ноември 2022 г. тече гратисен период и санкции на ул. „Кирил и Методий“ и прилежащия й паркинг няма да бъдат налагани.

Информация за видовете абонамент и начина на подаване на заявления може да намерите на електронната страница на Община Габрово.

 

Наближава крайният срок за внасяне на втора /последна/ вноска за плащане на местните данъци и такси за 2022 г.
6 октомври 2022
В Дома на хумора показват карикатури от световната преса
6 октомври 2022