411 първокласници ще прекрачат прага на училищата в община Габрово през новата учебна година. Общият брой на учениците, които ще изпълнят класните стаи на общинските и държавни училища на територията на общината е 5311. Завършващите 12 клас тази година са 433.

Във всички училища е извършена подготовка за началото на учебната 2022/2023 година, като първокласниците, както и бъдещите петокласници ще бъдат посрещнати в освежени класни стаи.

Фитнес уред, тенис маса и маса за шах са монтирани на спортната площадка в училище ОУ „Христо Ботев“ по Национална програма на ПУДООС „За спортен и природен кът в училищен двор“ , а освен това в  училището е обособен кабинет и вътрешна площадка по безопасност на движението по пътищата по Национална програма  „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Реновирано е и санитарно помещение, като е осигурена достъпна среда за ученици с увреждания.

В СУ „Райчо Каролев“ също е извършен ремонт на санитарно помещение, за да бъдат осигурени условия за ученици със специални потребности. Училището ще обучава своите възпитаници на безопасност на движение по пътищата,  като за целта в двора вече е разчертана площадка.

В ОУ „Иван Вазов“ е изградена пожароизвестителна система.

Нов кабинет по направление „Технологии“ ще бъде обзаведен и оборудван в центъра за подкрепа за личностното развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум. Средствата са осигурени по НП "Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците", в размерът им възлиза на 24 850 лв.

За учебната 2022/2023 година три общински и едно държавно училище са включени в Списъка на иновативните училища в Република България – ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“.

Средищните училища на територията на община Габрово, които приемат 136 ученици от населени места, в които няма училища, са три – ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“.

С 6 медала за ШК „Орловец 1997“ от три турнира през уикенда
13 Септември 2022
Утре, 15 септември, започва „Алея на книгата“
14 Септември 2022