Министерството на иновациите и растежа (МИР) в партньорство с Община Габрово организират регионална среща за обсъждане на актуализираната Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС).

Събитието ще се състои днес - 12 септември 2022 г., от 14.00 до 16.00 ч. в Ритуалната зала на Община Габрово.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията ще изиграе централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Проектът на Стратегията беше публикуван за обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – https://www.strategy.bg/

В рамките на обществените консултации са предвидени и срещи по места за обсъждане на регионалните измерения на приоритетите на Стратегията.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Община Габрово Ви канят за участие в събитието, на което ще бъде представен проектът на ИСИС и ще могат да са обменят мнения за възможностите, които Стратегията ще отвори пред развитието на Република България, Северен централен район на планиране и община Габрово.

Информационното събитие ще се проведе в хибриден формат.

Желаещите да се включат в събититето трябва да потвърдят участието си в срок до 08.09.2022 г. на следният e-mail адрес: dpa@mig.gov.bg, като посочат дали ще се включите присъствено или от разстояние. За онлайн участниците ще бъде изпратен линк за участие в събитието, след крайния срок на регистрацията.

Очакваме Ви!  

 

Обсъжда се изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
8 Септември 2022
С 6 медала за ШК „Орловец 1997“ от три турнира през уикенда
13 Септември 2022