Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ © Община Габрово

Община Габрово внесе за оценка в Министерството на образованието и науката две проектни предложения по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища за периода 2022 – 2023 г.

Дейностите обхващат базите на Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ и Средно училище „Отец Паисий“. Общата стойност на подадените заявления е 255 869 лв.

За гимназията се предлага изграждане на площадка за минифутбол с изкуствена трева, врати и оградни пана. В училището е планиран ремонт на две спортни игрища и доставка на оборудване за практикуване на баскетбол и волейбол. Целта е да се осъвремени училищната база, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт и активности на открито.

През изминалата учебна година близо 1 060 ученици са посещавали двете образователни заведения. Реализацията на проектите би довела до по-пълноценно използване на базите както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.

Съгласно насоките одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени до средата на 2023 г. На национално ниво с бюджет от 15 млн. лева по програмата ще бъдат изградени 58 нови спортни площадки, а 50 игрища ще бъдат ремонтирани. Подборът на кандидатите е конкурентен.     

СУ „Отец Паисий“ © Община Габрово