Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, по предложение на кметските наместници със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени, Старилковци и горната част на село Кози рог по следния график, считано от 07.07.2021 г. :

  • Село Междени и село Старилковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите;
  • Горната част на село Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота в 9:00 ч.  до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Нови награди за участниците във вендиг системата
8 юли 2022
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 г.
8 юли 2022