Общността на комуникационните специалисти в страната предлага създаването на комуникационен борд към Министерския съвет за противопоставяне на дезинформацията. Идеята беше представена на честването за Деня на ПР специалиста – 7 юли, което се състоя снощи в пространството за събития на столичната агенция „McCann“ („Mаккан“).

Фотограф © АСКО

Шестте най-значими организации на експертите по връзки с обществеността стартираха инициативата „Само истината“, подписвайки декларация за подкрепа на институциите в борбата с пропагандата и фалшивите новини. С нея те заявяват готовността си да провеждат обучения за медийна грамотност, да консултират и да съдействат за чиста информационна среда.

В изказването си по време на дискусията „Каква трябва да е ролята на професионалните ПР организации за справянето с инфодемията?“ Миглена Въгленова от Община Габрово – председател на Контролния съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), каза че дезинформацията на местно ниво често е „от уста на уста“, но най-силно е разпространението ѝ чрез фейсбук групите.

От ляво надясно: Даниел Киряков (БДВО), Миглена Въгленова (АСКО), Галин Бородинов (БАПРА) и Ваня Бабанин (EАКД) © Стефан Димитров

„В повечето случаи дебатите са оформени от призиви към емоциите на хората и не са свързани с фактите, като се размива границата между факти и мнения.“, каза Миглена Въгленова. По думите ѝ техни автори са заинтересовани лица, които, бранейки личния си интерес, рискуват обществения, хора с достъп до информация, които нямат професионалната компетентност да я разбират, лица, които ползват „вътрешна“ информация, както и потребители в социалните мрежи с профил на „тролове“.

„От наша гледна точка виждам възможност в това да обясняваме повече, да се стремим да планираме, анализираме и да действаме изпреварващо, за да минимизираме подобен род заплахи пред организациите ни. Да сме честни, защото това се усеща. Да сме сред хората. Да си служим с факти и с експертни мнения, за да покажем, че непрекъснатото повтаряне на една лъжа няма как да се превърне в истина!“, допълни още представителят на АСКО.

Фотограф © Стефан Димитров

ПР практиците заявиха, че са необходими координирани и категорични действия в борбата с дезинформацията, както и умения на обществото да проявява критично мислене. В дискусията се включиха представители на Българското дружество за връзки с обществеността, Българската асоциация на ПР агенциите, Eвропейската асоциация на комуникационните директори, Българската академична асоциация по комуникации и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

Фотограф © Стефан Димитров

Доцент Александър Христов, един от инициаторите за създаването на комуникационния борд, каза че трябва да се прави разлика между „гледна точка“ и „лично мнение“. Той подчерта, че процесът на дезинформация се е проявил особено силно по време на пандемията и след това с началото на войната в Украйна. „Дезинформацията експлоатира страховете на хората, но може да се избегне, ако се проверяват източниците на новини.“, допълни Христов.

От ляво надясно в дъното: доц. д-р Александър Христов (председател на Българска асоциация на ПР агенциите) и Анита Бедин (председател на Българско дружество за връзки с обществеността) © АСКО

Седми юли е обявен за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността през 2020 г. с решение на Министерски съвет. На датата през 2005 г. е подписан Етичният кодекс на ПР специалистите в България. През юли 2020 г. общността на ПР експертите и ПР агенциите прие и подписа обновен етичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 г.
8 юли 2022
Актив Ситинг със специално участие на Узана Поляна Фест
9 юли 2022