Специалисти от Франция, Канада, Полша, Румъния и България вземат участие в Международен колоквиум „Занаяти, дизайн, творчество: Между традицията и съвременността“, който се открива на 8 юни от 09:00 часа в  Ритуалната зала на Община Габрово.

Събитието е организирано от РЕМО „Етър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Universite Sorbonne Paris Nord, LabSIC, PREFics EA 4246, Фондация „Стойна Кръстанова“, Creative Shift Studies Industries, Culturelle Creation Artistique.

Пленарната сесия и ателиетата, посветени на занаятчийството и неговите проявления, на връзката му с икономически процеси и дизайна, се провеждат между 09:00 и 13:30 часа на 8 и 9 юни. Участниците в колоквиума ще посетят „Етър“, музеят, който е основание Габрово да бъде част от творческите градове на ЮНЕСКО в раздел Занаяти и народно творчество. На 10 и 11 юни събитието продължава в Пловдив.

 

На 7 юни раздаваме наградите от вендиг системата
6 юни 2022
17–26 юни: 10 дни култура в „Шести участък“
7 юни 2022