Община Габрово ще бъде партньор в международния проект „Сътрудничество между градове/региони и енергийни общности като средство за ускоряване на енергийния преход“. Финансирането е по програмата на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ – „Разработване на механизми за подкрепа на енергийни общности и други граждански инициативи в областта на устойчивата енергия“.

Целта е да се демонстрира как партньорствата между общините и гражданите могат да допринесат за реализирането на проекти за енергийни кооперативи както при обновяването на жилищни сгради, така и при споделеното производство и потреблението на енергия.

Идеята е да се ползва добрият опит на Белгия и Нидерландия, който да бъде пренесен в България чрез Габрово и Бургас. Предвижда се в двете общини да бъдат създадени по два енергийни кооператива. Дейностите ще са подкрепени от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ като организация, ангажирана за общинското енергийно планиране в България.

Енергийните кооперативи могат да подпомогнат гражданите и местните власти да инвестират още по-успешно във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Участниците в тях биха могли да сведат до минимум сметките си за електричество, като използват електроенергията, доставяна от енергийната общност.

Общата стойност на проекта е 1 841 239.95 евро. Бюджетът за Габрово e 64 601.25 евро – 95% безвъзмездна финансова помощ и 5% собствено финансиране от 3 230 евро. Участие ще вземат 11 организации от 4 европейски държави. Дейностите ще стартират през есента и ще продължат 36 месеца.

Създаването на правна рамка за енергийните общности в България все още е незавършена процедура, която трябва да е съгласувана с Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II). Необходимо е да се повиши техническият и финансовият капацитет, а местните власти могат да имат водеща роля не само с информационна и административна помощ, но и с директни инвестиции в съвместни проекти с местните общности.

„Приеми ме на село - Възраждане'22“ отваря врати
2 юни 2022
160 години Иновативно основно училище "Христо Ботев"
3 юни 2022