Във връзка с приключването на строително-монтажните работи по проекта за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на Габрово чрез договор с гарантиран резултат, фирмата изпълнител вече приема сигналите за аварии, свързани с уличното осветление в града.  В работно време сигналите ще се приемат от дипспечер, а в почивни и празнични дни чрез телефонен секретар, като ще бъдат обработвани в работно време.

Сигналите трябва да бъдат подавани на телефонен номер 0700 14 252, както и на e-mail: uo.gabrovo@energyeffect.bg . Цената на телефонния разговор е в зависимост от абонаментния план на потребителя.

Сигналите за аварии, свързани с уличното осветление в селата на територията на община Габрово продължават да се приемат от ОП „Благоустрояване“ на тел.: 0899 935011 и 066 801435.