Община Габрово поиска от Агенция „Пътна инфраструктура“ изграждане на трета лента за ляв завой за идващите от Габрово в посока село Враниловци, където в момента се създават конфликтни ситуации на кръстовището с Републикански път II – 44 /Севлиево - Габрово/. След среща между Община Габрово, Областна администрация – Габрово и Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ по проблема с конфликтното кръстовище, беше решено АПИ да изпълни допълнителни мерки за обезопасяване на участъка, а Община Габрово да извърши преброяване на движението на ППС във всички направления, което да докаже необходимостта от трета лента.

Днес 29.04.2022 г. в пиковите часове на автомобилно движение, Общинският инспекторат извършва преброяване на ППС в района на кръстовището. Това е второто преброяване през месец април. Предстои още едно преброяване, след което резултатите ще бъдат обобщени и изпратени до АПИ, за да послужат като аргумент за реконструкция на кръстовището. От своя страна Община Габрово вече възложи изпълнение на осветление в района на кръстовището.

 

Ти пи ли вече кафе?
29 април 2022
Общински съвет Габрово прие промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
29 април 2022