Община Габрово събира оферти за организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица. Курсът за професионално обучение е по специалност „Основни и довършителни работи“.

Средствата за финансиране на обучението са съгласно Споразумение №РД-17-09/ 28.02.2022 г. между Община Габрово и Министерството на труда и социалната политика по Проект „Красива България”, във връзка с изпълнение на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в ДБТ безработни лица.

Офертите трябва бъдат представени до 17:00 ч. на 04.05.2021 г. в Деловодството на Община Габрово, на адрес: П.К. 5300, гр. Габрово, площад Възраждане № 3.

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да получите на тел.: 066 818 436 (лице за контакт Владимир Костадинов), email: v.kostadinov@gabrovo.bg

Документите може да изтеглите от тук.

Покана

Договор за професионално обучение

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Образец №4

Образец №5

Образец №6

Образец №7

„ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА“ НА 20 АПРИЛ В ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ГАБРОВО
19 април 2022
Временно ограничение на движението по ул. „Хан Аспарух“, поради ремонтни дейности /обновена/
19 април 2022