По инициатива на Община Габрово днес представители на институции в Габрово, ангажирани с подкрепата за бежанците от Украйна се срещнаха с майките и децата, настанени в базата на Техническия университет. Целта бе те на място и на разбираем език да получат детайлни разяснения относно достъпа до здравеопазване, образование, социална подкрепа.

В срещата участваха представители на РЗИ - Габрово, РУО – Габрово, Община Габрово, Дирекция „Социално подпомагане“, Областна администрация Габрово, сектор „Миграция“ при ОД на МВР. Потърсилите закрила на наша територия украински граждани получиха информация, указания и отговори на въпроси, свързани с ползване на медицинска и стоматологична помощ, с условията за постъпване на децата в детски и учебни заведения, с кандидатстването за социално подпомагане и по статута на пребиваване.

Утре срещите с хората, потърсили закрила в Габрово продължават с фокус върху възможностите за заетост и достъп до пазара на труда.

На 1 април Музеят на хумора и сатирата ще отпразнува 50 години
29 март 2022
Преустановено електрозахранване в част от кв. Етъра
29 март 2022