На 06.07.2011 г. Община Габрово ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрено проектно предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център”. То е на стойност 399 997,53 лв. и се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ”.

Центърът ще предоставя информация за кохезионната политика на Европейския съюз и Националната стратегическа референтна рамка, както и за възможностите за финансиране по СКФ (Структурни и Кохезионен фонд) за всички социални, етнически и възрастови групи.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Програма на Авиошоу „Габрово 2011”, летище Драгановци
1 юли 2011
Глоби при разхождане на кучета в детски градини, училища и детски площадки на територията на града
5 юли 2011