Благоустрояването на дворните площи в детска градина „Първи юни“ ще бъде реализирано по „Красива България“. Решението е на Управителния съвет на програмата от 16 февруари 2022 г.

Общата стойност на проекта е 433 861 лева. Безвъзмездната субсидия е 129 985 лева, а останалите средства са от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е до края на месец ноември тази година.

Предвижда се обособяване на пет площадки за игра на децата от 3 до 6 години и една за най-малките в яслената група. Уредите ще създават възможност за люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене. Заложен е ремонт на оградата и на прилежащите пространства. Ще бъдат монтирани беседки, пейки, маси, съдове за отпадъци, както и външно осветление.

Към момента в двора на детското заведение има 20 съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасност на площадките за игра. Целта е да се създаде достъпна, сигурна и облагородена среда.

Съгласно изискванията на програмата е предвидено обучение за придобиване на професионална квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Справка в регистъра на „Красива България“ сочи, че в кампания 2022 г. са подадени общо 86 предложения, като са одобрени 51. Предстои подписване на споразумение с Министерството на труда и социалната политика.

149 години от гибелта на Апостола
18 февруари 2022
Предупреждение за опасни валежи за габровска област за 22 февруари
21 февруари 2022