Община Габрово се включи като партньор в международния проект „Обществените поръчки като възможност за въвеждане и насърчаване на иновациите“.

Кандидатстването е по новата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“.

Целта е да се изгради капацитет в областта на обществените поръчки в две критични области на иновациите – кръговата икономика и екологичната мобилност.

В случай че проектът получи одобрение, се предвижда да се създаде инструментариум за управление, изпълнение и мониторинг на политиките, които въвеждат подходи за такъв тип поръчки. Ще бъдат разгледани добрите практики от участващите европейски региони – Нидерландия, Ирландия, Словакия и България, включени са и обучения.

Обществените поръчки за иновации могат да подобрят икономическото възстановяване на Европейския съюз и да допринесат за екологичния и цифров преход. Те не разглеждат въпроса само „как да се купува“, а предлагат възможност за стимули на това „какво да се купува“. Обект на разработката са публичните възложители, частните купувачи и продавачи, стартиращите предприятия и експертите по обществени поръчки.

Дейностите са заложени за период от 24 месеца. Общата стойност на проекта е 499 195.69 евро, прогнозният бюджет за Габрово e 48 125 евро. Участие са заявили 5 партньорски организации.

150 години от първия кабинет по физика и приносът на Иван Гюзелев
31 януари 2022
Конкурс за проект за продължението на крайречната зона
1 февруари 2022